STIL INTERIJERI D.O.O.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 

 

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti putem ovog obrasca, te da će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Pisani prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu: STIL INTERIJERI  d.o.o.,UMAG, Ulica 1 Svibnja 4, putem telefaksa na broj: 052 / 720-989 ili putem elektroničke pošte na e-mail: stil.interijeri@pu.t-com.hr. Odgovor na pisani prigovor potrošača dostavit ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora

 

                                                                                                   

                                                                                                                  STIL INTERIJERI d.o.o.

                                                                                                                             Direktor

                                                                                                                      Darko Stilinović

 

Kupac  ______________________________________________

Ime i prezime: ________________________________________

Adresa: _____________________________________________

Kontakt mobitel / telefon: ________________________________

Kontakt e-mail: ________________________________________  

 

 

 

Prigovor (obvezno navesti datum kupnje, broj izdanog računa, naziv proizvoda radi kojeg se prigovor podnosi, te navod prigovora, odnosno nedostatke ili razloge prigovora):

 

 

 

  

 

 

 

 

         _______________                                                   ______________________________________

mjesto i datum                                                           potpis potrošača – podnositelja prigovora                    

           samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru           

Copyright 2019 @ STIL interijeri d.o.o.  / Sva prava pridržana - Izrada stranica ProBiz